Menu

Grzegorz Górak

"Wszystkich, których spotkał na swojej drodze, zmieniał na lepsze".

"Był wielkim człowiekiem, któremu bardzo wiele zawdzięczam".

"Słuchanie go codziennie rano naprawdę potrafiło całkowicie zmienić sposób patrzenia na świat".

- takimi słowami opisują go ludzie, którzy się z nim zetknęli. Wielu z nich otworzył oczy, pokazał podstawowe błędy, które popełniali. Dawał impuls do zmiany swojego życia, swoich zachowań. Pokazywał swoim przykładem, że życie rodzinne i dbałość o relacje mogą iść w parze z sukcesem zawodowym, pracowitością i zarabianiem pieniędzy.

Kim był człowiek, który w wieku 27 lat miał na swoim koncie zawodowym więcej niż niejeden 50-latek? Jak stać się osobą, za którą 50 osób poszłoby w ogień? Jak połączyć to ze zbudowaniem szczęśliwego związku?

Urodzony w 1988 r. Grzegorz zawsze wyróżniał się nadaktywnością społeczną. Wiecznie zaangażowany w inicjatywy społeczne, chwytał się wszelkiego rodzaju projektów, które wymagały ponadstandardowych działań. Na każdym etapie edukacji działał w samorządach szkolnych, walcząc o prawa uczniów. Jak sam określał "byłem aktywnym członkiem kółek zainteresowań". Został wybrany członkiem Młodzieżowej Rady Miasta Krosna oraz Youth Ambassador Programme. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Bardzo mocno podkreślał, iż został wychowany w "duchu wiary we własne możliwości i przekonaniu, że tylko zdobycie odpowiedniego wykształcenia w połączeniu z doświadczeniem zawodowym pozwoli na odniesienie sukcesu". Dlatego też w 2010 r. związał się z DSA Financial Group S.A. Studiował i pracował jednocześnie, a jego determinacja i umiejętne zarządzanie czasem pozwoliły na łączenie pracy ze studiami. Mimo młodego wieku już na studiach zarządzał ośmioosobowym zespołem, odnosząc przy tym sukcesy w rankingach korporacyjnych.

Po studiach skoncentrował się na pracy. Został dyrektorem regionalnym, by następnie w ciągu dwóch lat zbudować największe biuro regionalne spółki w Polsce. Kolejnym etapem kariery było stanowisko Dyrektora Generalnego (współtworzył cztery biura regionalne w Polsce). W uznaniu jego umiejętności i wyników, został powołany na stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds. Rozwoju Projektów HR - dzięki czemu swój know-how przełożył na wszystkie dyrekcje spółki w Polsce. Nie jest tajemnicą, że miał zostać powołany do składu zarządu spółki...

Grzegorz nieustannie podkreślał potrzebę ciągłego rozwoju i podnoszenia swoich kompetencji. Na swoich współpracowników przekładał poczucie wiary we własne siły i możliwości, wspierał ich i motywował. Zbudował zespół, który nierzadko podkreślał, iż "wystarczy jeden telefon w środku nocy, a, nieważne gdzie się będę znajdował, dla Grześka przyjadę w każdy zakątek Polski". Inspirował i kierował rozwojem karier wielu osób.

Prywatnie był mężem Ani - obserwując ich małżeństwo, nabierało się świadomości, że szczęśliwy związek i jednoczesne budowanie kariery jest możliwe.

Grzegorz uległ tragicznemu wypadkowi 5 kwietnia 2016 r. Śmierć mózgu została ostatecznie orzeczona 9 kwietnia 2016 r. Po jego odejściu Ania oraz współpracownicy Grześka zaangażowali swe serca i umiejętności w budowę Fundacji im. Grzegorza Góraka.